Blue Lice AS

Animera har sammen men Blue Lice AS laget en animasjon der lakselus blir fanget før de fester seg på fisken. De har utviklet en metode som utnytter lusens naturlige instinkter til å beskytte fisk mot luseangrep.