Prosessen

Før vi starter…

Vi har ofte en god forståelse av hvorfor vi ønsker å produsere en film, animasjon, presentasjon eller annet innhold. Likevel kan det være riktig å sette ord hva våre behov er og hvordan vi kan oppnå våre mål. Da kan vi stille oss noen spørsmål:

Hva ønsker vi å oppnå?
Hvordan kan vi oppnå dette?
Hvem vil vi påvirke?
Hva vil vi at de skal oppleve?
Hva vil vi at de skal mene?
Hva vil vi de skal forstå?
Hva vil vi si?
Hva vil vi vise?

Når vi har fått gode svar på disse spørsmålene, kan vi se på hvilke verktøy som vil egne seg best til det vi ønsker å oppnå. Hvis valget ender på film, animasjon, illustrasjon eller presentasjon vil Animera gjerne bidra med produksjon av dette. Da starter vi med preproduksjon.


ANIMERA AS
Tlf: 92303555
E-post: post@animera.no

Orgnr: 917604924 MVA