Preproduksjon

Planlegging av film som eget prosjekt. Test idéen før du starter produksjon.

Animera AS tilbyr å planlegge din film som et eget frittstående prosjekt. Da vil du kunne demonstrere om idéer, formidling og budskap fungerer før du setter igang kostbar produksjon. Etter det står du fritt til å få filmen produsert med eller uten bidrag fra Animera AS.

Storyboard brukt i planleggingen av animasjon for Opplæringskontor for Salg og Service. (OKSS) Klikk her for å se den ferdige filmen.

Har du noen gang sett en film eller animasjon der bildene og lyden er godt produsert, men som ikke formidler et tydelig budskap?
Ofte ønsker et produksjonsselskap å spare tid, velger derfor å korte ned på planleggingsfasen og starter produksjon før formidlingen er på plass. Det er som å bygge hus uten ferdige tegninger, og man kan ende opp med en meningsløs film.

Preproduksjon er en prosess med manusutvikling, visualisering og redigering med hyppig kontakt med kunden. Resultatet blir en skissefilm, ofte kalt animatic, der man får et godt inntrykk av hvordan en ferdig film kan bli. Ser det lovende ut, kan man sette igang produksjon.
Ta kontakt for en prat!


ANIMERA AS
Tlf: 92303555
E-post: post@animera.no

Orgnr: 917604924 MVA