3D interaktiv

Animera AS lager interaktive presentasjoner i Unity3d.

Tenk deg at du holder en presentasjon, og kan samtidig vise og demonstrere en 3d versjon av ditt produkt. Du kan bevege deg fritt, eller veksle mellom utvalgte posisjoner og styre modeller i sanntid.

Dette kan også brukes som planleggingsverktøy. Et eksempel er at man kan flytte rundt på forskjellig utstyr, lagre alle posisjoner som trinn 1, flytte mer og lagre som trinn 2 osv.

En film eller animasjon fungerer ofte som en selvstendig «pakke» med informasjon med sin egen start, begynnelse og avslutning. Derfor kan det bli noe oppstykket når en film skal være en del av en presentasjon som har sin egen struktur. Det vil gi bedre flyt i presentasjonen når man kan vise levende 3d-grafikk samtidig som man snakker, kunne ta spørsmål på sparket og demonstrere det som er mest aktuelt.


ANIMERA AS
Tlf: 92303555
E-post: post@animera.no

Orgnr: 917604924 MVA