3D animasjon

3D-animasjon og visualisering

Animera AS produserer 3D-animasjon og visualisering, og har bred erfaring med oppdrag for oljenæring, byggebransje og gründere.

3D-animasjon brukes ofte når noe som ennå ikke er laget skal illustreres eller demonstreres. I den sammenheng har Animera AS fått mye erfaring med å konvertere modeller fra konstruksjonsprogrammer slik at de fungerer bra til visualisering. Disse modellene blir bearbeidet og ofte satt inn i realistiske miljø.

Infografisk animasjon brukes ofte når informasjon, idéer og konsepter skal formidles. For å holde oppmerksomheten til seeren legges mye vekt på innhold, fortellerteknikk, design og timing.


ANIMERA AS
Tlf: 92303555
E-post: post@animera.no

Orgnr: 917604924 MVA