Opplæringskontor for salg og servicefag

Animera har sammen med Opplæringskontor salg service i Haugesund laget en animasjon om muligheter for lærlinger i salg og servicefag.

Opplæringskontor salg service, rekrutterer lærlinger og lærebedrifter i salgsfaget, Ikt-servicefaget og kontor/adm. faget på Haugalandet og i Hordaland.

Subkultur Safari

Her er en kort animasjon som ble laget for noen år siden. Idé og regi av Uma Feed Tjelta, grafikk, animasjon og lyd av Jan Erik Olsen Laget i Yellow Film AS.