Opplæringskontor for salg og servicefag

Animera har sammen med Opplæringskontor salg service i Haugesund laget en animasjon om muligheter for lærlinger i salg og servicefag.

Opplæringskontor salg service, rekrutterer lærlinger og lærebedrifter i salgsfaget, Ikt-servicefaget og kontor/adm. faget på Haugalandet og i Hordaland.

Samisk Høgskole

12

Peak Vision Media i Kautokeino har laget en intro for Samisk Høgskole, og Animera har bidratt med idéer og 3d-grafikk. Surround og musikk er av Roger Ludvigsen.

Subkultur Safari

Her er en kort animasjon som ble laget for noen år siden. Idé og regi av Uma Feed Tjelta, grafikk, animasjon og lyd av Jan Erik Olsen Laget i Yellow Film AS.