NORCE

iFishIENT er et senter som bl.a. forsker på hvordan vi kan produsere mer sjømat samtidig som vi øker fiskevelferd og tar vare på klima og miljø.

Blue Lice AS

Animera har sammen men Blue Lice AS laget en animasjon der lakselus blir fanget før de fester seg på fisken. De har utviklet en metode som utnytter lusens naturlige instinkter til å beskytte fisk mot luseangrep.

Blue Planet Academy

Vi lager animasjon til e-læring for BluePlanet Acadamy. Her er noen klipp fra dette. Disse brukes i deres e-læringsplattform om akvakultur:
BluePlanet Acadamy

ONS 2018 åpning og ONS Young

Åpningen av ONS 2018 inneholdt en film laget av Bitmap​ AS, og Animera leverte bidrag til den. Bakgrunnen til ONS Young ble også produsert i samarbeid med Animera. Takk til dyktige Bitmap for å få være med på dette!

ONS

Animera besøker ONS. Ta kontakt for en prat!

Visittkort

Visittkort designet av og for Animera. Trykket av Grafo Trykkeri AS.

Opplæringskontor for salg og servicefag

Animera har sammen med Opplæringskontor salg service i Haugesund laget en animasjon om muligheter for lærlinger i salg og servicefag.

Opplæringskontor salg service, rekrutterer lærlinger og lærebedrifter i salgsfaget, Ikt-servicefaget og kontor/adm. faget på Haugalandet og i Hordaland.

Samisk Høgskole

Peak Vision Media i Kautokeino har laget en intro for Samisk Høgskole, og Animera har bidratt med idéer og 3d-grafikk. Surround og musikk er av Roger Ludvigsen.